Miami: South Beach – The Sagamore

4_5_2009_Miami.jpg

Penthouse view 
Advertisements